Nieuws

Al het nieuws
formaat: XML
news/getall.do

Één nieuws artikel
formaat: XML
news/getbyid.do?id

Meest recente 10 niews artikellen, optioneel kan de request parameter '?max=' worden meegeven deze overschrijft de standaard 10 artikellen:
formaat: XML
news/getnewest.do

Al het nieuws van een afdeling. De id parameter moet het unieke id van een afdeling bevatten:
optioneel kan de request parameter '?max=' worden meegegeven, standaard wordt alles terug gegeven.
optioneel kan de request parameter '?date=ascending' worden meegegeven, standaard is descending.
formaat: XML
news/getbyoffice.do?id=

Een lijst met internet news letters:
formaat: XML
news/getinternetnewsletters.do?XMLOnly=true

Een lijst met intranet news letters:
optioneel kan de request parameter '&intranetOnly' worden meegegeven, in dit geval worden de news letters opgehaald die alleen op het intranet getoond worden (dus niet op het internet)
optioneel kan de request parameter '&internetOnly' worden meegegeven, in dit geval worden de news letters opgehaald die zowel op het intranet als op het internet getoond worden
formaat: XML
news/getintranetnewsletters.do?XMLOnly=true

Illustraties

Alle illustraties:
formaat: XML
/illustration/getall.do

Publicaties

Alle publicaties:
formaat: XML
/publication/getall.do

Alle adressen:
formaat: XML
/address/getall.do

Media

Haal een file b.v. image op met een unieke id.
/mediacentral/mediafile/getbyid.do?id=

Download een file met een unieke id.
/mediacentral/mediafile/downloadbyid.do?id=

Haal een plaatje op.
/mediacentral/mediafile/getimagebymediaidandversion.do?id=

Referentie projecten

/pl/getxml.do?projectsOnly=true&realestate=true
Een lijst referentie projecten:
optioneel kan de request parameter '&projectsOnly' worden meegegeven, in dit geval worden alleen de projecten opgehaald (geen locaties, kantoren of regio's [plaatsen]).
optioneel kan de request parameter '&realestate', haalt alleen 'vastgoed' projecten op.
optioneel kan de request parameter '&houses', haalt alleen 'woning' projecten op.
optioneel kan de request parameter '&active', haalt alleen active projecten op.
optioneel kan de request parameter '&office', haalt de projecten op van dit kantoor, deze property kan meerdere keren worden meegegeven.
formaat: XML
/pl/getxml.do